fısqırıq

fısqırıq
1. Bax fit. Ortada bir sükut vardı. Yalnız elektrik qatarının bir-birini təqib edən əsəbi fısqırığı eşidilirdi. S. H..
2. məc. Hay-küy, qiyamət, həngamə, qalmaqal. Fısqırıq qalxmaq. – <Gilə> qapını açıb bayırı Əvəzə göstərərək dedi: – A kişi, heç sən bu həyətdəki fısqırığı eşitmirsən? Ə. Vəl.. <Nazlı Gülzara:> Şəhərdə yaman fısqırıqdır, xala, danışırlar ki, ingilislər fəhlələrə güllə açıblar. Ə. M..
◊ Fısqırığa basmaq – bax fitə basmaq («fit»də). Onda da camaat tökülmüşdü. Kişini fısqırığa basmışdılar. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • fışqırıq — bax fit 1 və 2 ci mənalarda. Gecə saat iki idi, küçədə binanın qarşısında bir faytonun dayandığı hiss edildi, iki dəfə də fışqırıq səsi gəldi. M. S. O.. Bir fışqırıq səsi eşidib haman; Gözətçi şəkləyir qulaqlarını. B. V.. Fışqırıq çalmaq – bax… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fıştırıq — bax fışqırıq. Fıştırıq çalmaq – bax fışqırıq çalmaq («fışqırıq»da). Qaraş keyfi saz olduğundan . . fıştırıq çalaçala düşərgəyə getdi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fitdilik — (Salyan) fışqırıq. – Nağadə fitdilik verdim, eşidənnəri olmadı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fit — is. 1. Bir birinə kiplənmiş dodaqların və ya dişlərin arasından güclü nəfəsvermə, yaxud fıştırıq və s. vasitəsilə çıxarılan kəskin zil səs. Gecə yarıdan addamışdı. Vədə olunmuş fit səsi Gülsümün qulağına gəldi. Ə. H.. Həyətdə Cəfər əminin fiti və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haray — 1. nida. Dad, aman, vay, dadfəryad, dad fəğan. Haray, kim nə dilim var, nə dil anlayanım. Qövsi. Haray, ey şerimin tunc qanadları; Fikrimin, hissimin ceyran atları. M. Müş.. 2. is. Qışqırıq, hay küy, cığır bağır, bağırtı səsi; qışqırıq bağırıq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • islıq — is. Fit, fışqırıq. Ancaq . . gəmilərin son islıqları . . eşidilirdi. M. S. O.. Düşmən tərəfdən gələn güllələr islıq çalaçala başı üzərindən uçuşur. H. N.. Hər baxışda bir sevinc; Hər dodaqda bir islıq. M. Müş.. Birdən şəhərli papağının dalını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetim — sif. 1. Atası anası, yaxud atası və ya anası ölmüş. Yetim uşaq. Atadan yetim qız. – Qürbət içrə fəhləliklə saxlar idi öz başın; Həm vətəndə dul anasın, yetim bacı, qardaşın. A. S.. // İs. mənasında. Yetimə cancan deyən çox olar, çörək verən az.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətcəbala — is. Yumurtadan lələksiz və gözləri açılmamış halda çıxan quş balası. . . Əlimi yuvaya soxdum və tüksüz ətcəbalaların üstündən ana alacəhrəni tutub . . ağacdan endim. S. S. A.. . . Orada bala bala cücələr var, bax belə belə, cıb cıbılı, ətcəbala.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”